suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Dammens grupphem

  • Serviceställe

Dammen har 20 invånare. Åtta unga vuxna som behöver hjälp och stöd och dessutom har Dammen 12 invånare i sina egna bostäder.

De flesta av våra invånare har flyttat till Dammen från sina barndomshem, så vi har ett nära samarbete med familjer och andra närstående.

Vi har nattövervakning på vårt grupphem.

I grannfastigheten finns tre stödbostäder vars invånare Dammens personal erbjuder hjälp oc ...

Besöksadress

Risdammsvägen 1
00640 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 22.2.2024