suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gästgränds grupphem

  • Serviceställe

Grupphemmet har tio platser och invånarnas ålder är från 30 år och uppåt.

En del av personalen är på plats dygnet runt.

Alla invånare är på jobb eller i arbetsverksamhet under dagarna.

Vi stöttar och hjälper dig individuellt. Vi hjälper till att hantera vardagssituationer så självständigt som möjligt med fokus på att klara sig på egen hand.

Grupphemmet har ett larm- och anropssystem.

I e ...

Besöksadress

Gästgränd 2
00650 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 11.4.2024