suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tullbergs grupphem

  • Serviceställe

Tullbergs grupphem ger service om gemenskapsboende.

Besöksadress

Tullbergsvägen 4 A
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 23.5.2024