suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tilkka grupphem

  • Serviceställe

I Tilkka grupphem finns tre boendegrupper: Valkama, Pisara ock Vellamo. Där bor sammanlagt 37 helsingforsbor med intellektuell funktionsnedsättning.

Dessutom får de äldre som bor i vårt hus den service de behöver från hemvården i området.

En del av våra invånare jobbar eller deltar i arbetsverksamhet.

Tilkka erbjuder även tillfällig vård.

Våra anställda är på plats dygnet runt. I arbe ...

Besöksadress

Tilkgatan 1 A
00300 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 4.4.2024