suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Skötsel av praktiska ärenden

Vart ska dödsfallet anmälas?

Läkaren som konstaterat dödsfallet anmäler dödsfallet till befolkningsdatasystemet. Det kan ta 1–2 veckor innan uppgiften är sparad.

Till exempel olika myndigheter, kommuner, banker, försäkrings- och arbetspensionsanstalter och församlingar ser uppgiften om dödsfallet direkt i befolkningsdatasystemet. Ofta underlättas dock olika ärenden om de anhöriga själva kontaktar dessa direkt.

Du kan själv anmäla att din närstående avlidit till exempelvis följande instanser:

 • arbetsgivare eller läroanstalt
 • skola eller dagvård
 • husbolagets disponent
 • hyresvärd
 • telefon- och datakommunikationsföretag
 • elverk
 • post, om du överför posten till dödsboets adress
 • tidningshus
 • föreningar där den avlidne var medlem
 • andra företag där den avlidne hade en kundrelation.

Försök även att avboka

 • läkartider och andra tidsbokningar som gjorts för den avlidne
 • den avlidnes resor och fråga hos biljettförsäljaren om deras avbokningsvillkor och återbetalning av bokningskostnader
 • den avlidnes tidningsprenumerationer.

Om de anhöriga önskar kan de begära sorgflaggning av husbolaget och publicera en dödsannons i en dagstidning.

Uppdaterad: 29.5.2023

Vem ska informeras om ett barns förälder dör?

När ett barns förälder dör har det en stor inverkan på barnets liv. Om en förälder avlider är det bra att berätta för den krets som barnet eller den unga har att göra med regelbundet. På så sätt får också barnet bästa möjliga stöd.

Det är bra att berätta om förälderns död för till exempel

 • skolan
 • dagvården
 • de närmaste kompisarnas föräldrar
 • de närmaste släktingarna
 • hobbyer
 • hälsovården, om barnet har en vårdrelation.

Om barnet själv är på plats för att berätta om sin förlust kan hen ha med sig sin förälder eller en annan stödperson. I skolan kan man förutom av den egna läraren också be skolhälsovårdaren eller skolpsykologen om hjälp.

Uppdaterad: 12.5.2023

Överför vid behov den avlidnes post

Posten får information om den avlidnes död direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så ingen separat anmälan behövs göras för detta.

Om man ändå vet att den avlidne kommer att få post, lönar det sig att styra den till någon närståendes brevlåda. Gör flyttanmälan i Postis elektroniska tjänst för flyttanmälanÖppnas i ett nytt fönster., per telefon eller med en blankett som fås från serviceställena.

Ändringen av dödsboets adressuppgifter måste även göras skriftligen till SkatteförvaltningenÖppnas i ett nytt fönster.. Alla delägare i dödsboet måste godkänna ändringen.

Uppdaterad: 2.5.2023

Såhär sköter du den avlidnes bankärenden

Räkningar som kommer till den avlidne betalas i regel från hens bankkonto. Innan bouppteckningen kan man från den avlidnes konto betala den avlidnes

 • räkningar kopplade till begravning och bouppteckning
 • sjukhusräkningar
 • räkningar kopplade till livstiden, till exempel hyra, bolagsvederlag, el och telefonräkningar.

Sådana räkningar kan vem som helst av dödsboets delägare förmedla till banken för betalning. En del banker kräver en släktutredning för den avlidne för detta. Banken uppbär en avgift enligt sin prislista för räkningarna. Det lönar sig att be den avlidnes bank om närmare instruktioner för betalning av räkningar, eftersom olika banker har olika praxis.

Spara räkningarna eller kopior av dem för bouppteckningen.

Om du misstänker att tillgångarna inte räcker till alla räkningar ska du först ta hand om räkningar kopplade till begravning och bouppteckning. Du kan be banken om råd. Var vid behov i kontakt med fakturautställarna och be om tilläggstid för räkningarna.

Om du vill kan du ta med någon närstående person som stöd vid eventuella möten. Mitt i sorgen kan det vara svårt att koncentrera sig på ärenden, så en annan person kan vara till hjälp för att sköta dem.

Uppdaterad: 10.5.2023

Så stänger du den avlidnes konton i sociala medier

Informationen om att en användare av sociala medier avlidit förmedlas inte automatiskt till tjänsterna. Användarkontona förblir aktiva i tjänsterna om de inte stängs av de anhöriga. De anhöriga har vanligtvis rätt att stänga den avlidnes användarkonto.

Tjänsterna kräver i allmänhet ett intyg på att

 • det rör sig om en anhörig och
 • att ägaren till kontot som ska stängas har avlidit.

Kontona stängs på olika sätt i olika tjänster. I vissa sociala medietjänster kan man välja om man vill stänga kontot eller omvandla det till ett minneskonto.

En del tjänster har också en tidsgräns som stänger sådana konton som man inte har loggat in på under en viss tid. Tidsgränsen kan variera mellan olika tjänster.

Uppdaterad: 2.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista