suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

De första åtgärderna

Vad ska man göra först?

När en människa dör i sitt hem, ute eller någon annanstans än vid en hälsovårdsenhet ska man meddela det till nödnumret 112.

Om din närstående fick terminalvård ska du agera enligt de anvisningar vårdpersonalen gett dig på förhand.

När myndigheterna blivit informerade om en persons död inleds utredningen av dödsorsaken. Vid behov informerar polisen de närstående om dödsfallet.

Uppdaterad: 1.6.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Vilka dokument behöver jag för att hantera alla ärenden?

När du börjar sköta den avlidnes ärenden behöver du i första hand en släktutredningöver den avlidne. Du bör beställa släktutredningen så snabbt som möjligt eftersom det tar flera veckor innan den anländer.

Släktutredningen behövs för bouppteckningen för den avlidne, men den kan också behövas för att till exempel sköta bank- och försäkringsärenden, säga upp hyresavtal eller stänga användarkonton på sociala medier.

Beställ släktutredningen

Om den avlidne under sin livstid till exempel har hört till både den evangelisk-lutherska församlingen och antingen till befolkningsregistret eller till något annat registrerat religionssamfund behövs en utredning om både församlingen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om den avlidne har bott utomlands ska man skaffa ett intyg för den perioden från det ifrågavarande landets myndigheter.Öppnas i ett nytt fönster.

Innan släktutredningen är klar kan man möjligtvis sköta vissa ärenden med ett utdrag ur befolkningsdatasystemet. Utred saken i förväg eftersom till exempel banker kan tillämpa varierande praxis i fråga om detta.

I vissa situationer kan man också behöva ett levnadsintyg. Det kan till exempel behövas i bouppteckningen.

Uppdaterad: 30.6.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Utredning av dödsorsak

Dödsorsaken måste alltid utredas för varje dödsfall innan den avlidne begravs.

Utredningen av dödsorsaken inleds av en läkare när personen har avlidit på en vårdenhet.

Utredningen av dödsorsaken inleds av polisen när personen har avlidit

  • i en bostad
  • utomhus
  • i ett offentligt utrymme.
Uppdaterad: 27.4.2023
Det finns ingen information om tjänsterna på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Hjälp i kris

Att en närstående dör är ofta en stor kris och dödsfallet kan vara svårt att acceptera.

Man kan få akut krishjälp via till exempel polisen eller sjukhuset.

Bekanta dig med innehållet Stöd i sorgen där du hittar närmare information om krishjälp, kamratstödsgrupper och andra aktörer som erbjuder professionell hjälp.

Uppdaterad: 12.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista