suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställning av ämbetsbevis

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I tjänsten kan du beställa ett ämbetsbevis som gäller dig själv eller ett ämbetsbevis i släktutredningsform för en avliden person.

För beställning av ämbetsbevis krävs alltid ett godtagbart användningsändamål, t.ex. bouppteckning.

Du kan beställa ett ämbetsbevis som gäller dig själv (s.k. levnadsintyg) antingen på finska eller på svenska. En släktutredning som gäller en avliden person kan bestäl ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ansvarig för tjänsten

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Ansvarig för texten: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Uppdaterad: 5.10.2022