suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Utdrag och intyg ur befolkningsdatasystemet

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Du kan för godtagbara ändamål beställa intyg med personuppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet. Uppgifterna som finns på intyget hämtas från befolkningsdatasystemet.

Du kan beställa intyg i standardformat, dvs. levnadsintyg, hemvistintyg och födelseintyg, åt dig själv och någon du försörjer Dessutom kan du beställa ett äktenskapsintyg och ett civilståndintyg. Om du har ombetts lämna in ett ämbetsbevis avses oftast ett levnadsintyg. Ämbetsbevis och utdrag/intyg ur befolkningsdatasystemet är samma sak.

Om du behöver till exempel uppgifter om familjeförhållanden för ditt intyg eller om du beställer ett intyg över en annan person, kan du beställa intyget med mer omfattande uppgifter.

Du kan också beställa EU:s flerspråkiga standardformulär eller ett Apostille-intyg.

Du kan beställa intyg på finska, svenska eller engelska. Det är också möjligt att beställa intyg på spanska, italienska, franska eller tyska.

Sätt att söka ändring eller anföra besvär

Om din beställning av intyget är bristfällig eller oklar kan du komplettera eller ändra din ansökan. Om de uppgifter du ber om inte kan lämnas ut till dig, ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland vid behov ett negativt skriftligt beslut i ärendet. Du kan söka ändring eller rättelse i beslutet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan söka ändring i rättelseyrkandet genom att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.

Gör så här

Beställning av intyg i standardformat som självbetjäning

Du kan beställa intyg från befolkningsdatasystemet i standardformat. På tjänstens startsida ser du en lista över de uppgifter som intyget innehåller. För beställningen behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Du beställer och betalar intygen elektroniskt.

 • Om du använder intyget i Finland får du intyget i elektronisk form genast efter betalningen antingen som PDF-fil eller i Suomi.fi-meddelanden.
 • Om du använder intyget utomlands får du intyget i pappersformat per post.

I tjänsten kan du beställa intyg på finska, svenska eller engelska. Dessutom kan du beställa EU:s flerspråkiga standardformulär och ett Apostille-intyg som fogas till intyget.

Intyg med mer omfattande uppgifter

Om

 • du behöver till exempel uppgifter om person- och familjeförhållanden på ditt intyg
 • du beställer intyg över en annan person.

beställ intyget via Lomake.fi, per e-post, per telefon, genom att besöka servicestället eller skicka en pappersblankett till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan beställa intyg på finska, svenska, engelska, spanska, italienska, franska eller tyska.

Om du bor stadigvarande utomlands kan du inte beställa intyg som självbetjäning. Du kan beställa intyg via andra kanaler. För att få ett levnadsintyg måste du uträtta ärenden personligen antingen på Finlands ambassad eller vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

För vem och på vilka villkor

Om du är myndig kan du beställa vilket intyg som helst.

Begränsningar av användningen av tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Om du är under 18 år kan du endast beställa levnads- och hemvistintyg som självbetjäning i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet. Intyget innehåller endast dina gällande uppgifter. Om du även behöver historiska uppgifter på intyget eller andra intyg, ber du din vårdnadshavare att beställa intyget åt dig eller uträttar ärendet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Beställning av intyg från befolkningsdatasystemet som självbetjäning erbjuds inte för personer under 15 år

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Intygen är billigare från tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet:

 • Elektroniskt intyg till Finland 10 euro
 • Intyg till utlandet (per post) 14 euro
 • Intyg och EU:s flerspråkiga översättningsblankett som papperspost 24 euro
 • Intyg och Apostille-intyg som papperspost 44 euro

Genom andra kanaler:

 • Intyg 18 euro
 • EU:s flerspråkiga översättningsblankett som 10 euro
 • Apostille-intyg som fogas till intyget 30 euro

Intyg på spanska, italienska, franska och tyska är dyrare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 14.6.2022