suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Hur ska jag göra?

När en närstående avlider

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

När ett dödsfall inträffar

Vad händer när en människa dör? Vad ska man göra först?

Vad händer om en närstående avlider utomlands? Hur transporteras den avlidne till Finland? Var får jag hjälp med arrangemangen?

Vad händer om en utländsk medborgare avlider i Finland?

Hur ordnas en begravning? Vem ordnar den?

Vart ska man anmäla dödsfallet? Vad händer med den avlidnes bankkonton, post eller sociala media?

Var får jag stöd i sorgen? Vem kan jag prata med?

Checklista