suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Stöd i sorgen

Hjälp i en akut situation

När du snabbt behöver samtalshjälp mitt i en kris hjälper yrkesutbildad personal till att skapa en bild av läget och diskuterar de följande stegen med dig.

Du får krishjälp från social- eller krisjouren i ditt välfärdsområde. Dessutom finns det kriscentrumÖppnas i ett nytt fönster. på vissa orter.

Du kan även kontakta

Be också om hjälp av dina närstående. Du kan ha människor i din närhet som gärna vill hjälpa till med vardagsbestyren och delta i ordnandet av begravningen och andra arrangemang.

Utöver den närmaste kretsen kan en person som själv inte kände den avlidne, men som vill och kan vara ett stöd i sorgen, också vara stödperson.

Uppdaterad: 19.6.2023

Kamratstöd

Kamratstöd innebär att dela med sig av sina erfarenheter med någon som gått igenom samma sak. Det kan ofta kännas som en lättnad att dela sina erfarenheter med någon som verkligen förstår.

Många upplever att kamratstöd och experthjälp är till hjälp och tröst i sorgen. Stödet ordnas i grupper, som stödpersonsverksamhet, per telefon och via nätet.

Kamratstöd och rådgivning erbjuds av till exempel

Mer information om kamratstöd och sorgföreningar hittar du även på webbplatsen för verksamheten Surevan kohtaaminen (på finska).Öppnas i ett nytt fönster.

Du hittar föreningar och grupper på nätet och du kan också höra dig för hos ditt välfärdsområde eller din församling. Också olika patientorganisationer erbjuder kamratstödgrupper.

Dessutom erbjuder organisationer stöd för barn som förlorat en familjemedlem.

Uppdaterad: 27.4.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Professionell hjälp

Sorg är förknippat med starka känslor och olika kroppsliga reaktioner. Det är normalt att sorgen tär på krafterna och koncentrationsförmågan.

Om du har självdestruktiva tankar, inte kan sova eller äta eller om situationen på annat sätt blir övermäktig ska du kontakta hälsovården.

Det finns många olika terapiformer så om du inte genast hittar en som passar lönar det sig att modigt fortsätta söka och vid behov be om hjälp av hälsovården.

Försök även öka ditt välbefinnande genom saker och tankar som gör dig gott.

Hjälp erbjuds av till exempel

  • kriscentret
  • kristelefon
  • social- och hälsovård
  • hemtjänst för barnfamiljer
  • företagshälsovården
  • studerandehälsovården
  • privata läkarstationer
  • församlingens arbetstagare
  • sjukhuspräster.

Man kan kontakta Psykisk Hälsa Finland rf:s kriscenter per telefon, chatt eller genom att boka tid på en mottagning.Öppnas i ett nytt fönster.

Bekanta dig också med Psykisk Hälsa Finland rf:s Sorgen är en del av livet -sidornaÖppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 29.2.2024

Stöd till barnet när en närstående har avlidit

Att en förälder, ett syskon eller någon annan närstående avlider bör bearbetas med barnet på ett så öppet sätt som möjligt.

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Uppdaterad: 12.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista