suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden för ett dödsbo

Det går inte att uträtta ärenden för dödsboets räkning med Suomi.fi-fullmakter eftersom ägarna i dödsboet inte har antecknats i något register. Därför får Suomi.fi-fullmakter inte information om ägarna i dödsboet. Fråga den tjänst du behöver hur någon av delägarna ensam kan sköta dödsboets ärenden.

Om dödsboet fortsätter den avlidnes näringsverksamhet och har ett FO-nummer kan delägarna med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande ge en vald person, ett företag eller ett samfund (t.ex. en bokföringsbyrå) fullmakt att sköta ärenden som gäller dödsboets näringsverksamhet. Gå till fullmakt med ansökan


Uppdaterad: 17.5.2023