suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan man uträtta ärenden för en annan persons eller en annan organisations räkning i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden. 

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag, föreningar och andra samfund också ge en person, ett företag, en förening eller en annat samfund fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

Du kan uträtta ärenden för någon annans räkning oberoende av tid och plats, eftersom informationen om rätten att uträtta ärenden alltid är uppdaterad. Suomi.fi-fullmakter kontrollerar din rätt i basregistren (t.ex. befolkningsdatasystemet och Patent- och registerstyrelsens register) och fullmaktsregistret.

I Suomi.fi hittar du allmänna anvisningar för att ge och begära fullmakter och information om att uträtta ärenden med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Bekanta dig även med organisationernas egna anvisningar. I anvisningarna hittar du mera detaljerad information om hur Suomi.fi-fullmakter används i den aktuella tjänsten. 

Läs också:


Uppdaterad: 15.5.2024