suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för en person

Många myndigheter och andra organisationer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden för en annan persons räkning. Varje organisation bestämmer själv om det går att uträtta ärenden i tjänsten för en annan persons räkning. Närmare information om hur du uträttar ärenden för en annan person finns i anvisningarna eller kundtjänsten för e-tjänsterna (till exempel FPA:s Mina Kanta-sidor eller Skatteförvaltningens MinSkatt).

När du loggar in i en e-tjänst granskas din rätt att uträtta ärenden för någon annans del i en tjänst med hjälp av Suomi.fi-fullmakter i befolkningsdataregistret och i fullmaktsregistret. 

Man har inte alltid rätt att uträtta ärenden för en annan persons räkning i en e-tjänst eller det är inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt dra slutsatser om det utifrån registeruppgifterna. Av dataskyddsskäl ges e-tjänsten endast information om huruvida uträttandet av ärenden är möjligt eller inte. E-tjänsten kan också ha ställt olika villkor som kan begränsa uträttandet av ärenden för någon annans räkning.

Personen som uträttar ärenden för en annan ska identifiera sig i tjänsten med sitt personliga finländska identifieringsverktyg. 

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 21.6.2023