suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden åt en myndig person

En myndig person som inte har en intressebevakare beslutar själv om hen vill att någon annan sköter sina ärenden. 

Om tjänsten har gjort det möjligt att uträtta ärenden för någon annan med fullmakt, kan en myndig person själv ge nödvändiga elektroniska fullmakter. Du hittar anvisningar på sidan Att ge fullmakter som person.

Den som uträttar ärenden för en myndig persons del kan också begära ärendefullmakter av den myndiga personen, varvid fullmaktsgivaren endast behöver godkänna begäran om fullmakt. Om en person som uträttar ärenden för någon annans räkning först i valet av roll för ärendehanteringstjänsten märker att hen inte har de fullmakter som behövs, kan hen med knappen Begär fullmakter gå till Suomi.fi-fullmakter för att göra en begäran om fullmakter. Då väljs de fullmaktsärenden som används i tjänsten i fråga färdigt för begäran.

Observera att det inte går att uträtta ärenden åt någon annan i en tjänst som använder Suomi.fi-fullmakter i följande situationer:

  • En person som gett fullmakten förordnas till intressebevakning. I detta fall annulleras fullmakter som tidigare givits och personen kan inte längre ge andra personer fullmakter.
  • Fullmaktstagaren förordnas till intressebevakning. I detta fall annulleras hens fullmakter och hen kan inte längre vara fullmaktstagare.

I alla e-tjänster är det inte möjligt att uträtta ärenden för en person som inte har en finländsk personbeteckning. Kontrollera på den organisations egna sidor som ansvarar för tjänsten, om det är möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning.


Uppdaterad: 6.4.2023