suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden för en organisation

Många myndigheter och andra organisationer utnyttjar Suomi.fi-fullmakter i sina egna tjänster för att uträtta ärenden för ett företag, en förening eller ett annat samfund. Varje e-tjänst (till exempel MinSkatt) bestämmer själv med vilka roller som berättigar till representation eller med vilka fullmakter man kan uträtta ärenden i tjänsten. Närmare information om hur du uträttar ärenden för någon annans räkning finns i tjänsternas egna anvisningar eller kundservice.

Om det inte är möjligt att uträtta ärenden på basis av registeruppgifter, kan ett företag, en förening eller ett annat samfund ge en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund fullmakt att sköta ärenden för sin räkning. 

Anvisningar för att ge fullmakter finns på sidan Att ge fullmakter som organisation.

När du vill uträtta ärenden för ett företags, en förenings eller ett annat samfunds räkning, kontrollerar e-tjänsten dina rättigheter med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

  • i basregistren (handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet och föreningsregistret)
  • i fullmaktsregistret (fullmakter som getts i Suomi.fi-fullmakter).

Man har inte alltid rätt att uträtta ärenden eller så är inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt dra slutsatser om det utifrån registeruppgifterna. Av dataskyddsskäl ges e-tjänsten endast information om huruvida uträttandet av ärenden är möjligt eller inte. Till exempel kan ett näringsförbud hindra uträttandet av ärenden.


Uppdaterad: 8.12.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?