suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden för en finsk skogs-, landbruks- eller fastighetssammanslutning

För en beskattningssammanslutning, dvs. en skogssammanslutning, lantbrukssammanslutning eller fastighetssammanslutning, kan man uträtta ärenden endast med den fullmakt som ges i Suomi.fi-fullmakter. Detta beror på att delägarskapet i en beskattningssammanslutning inte är en roll som berättigar till att ensam företräda sammanslutningen.


Uppdaterad: 8.12.2022