suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden för andra finländska eller utländska organisationer

Du kan uträtta ärenden för andra finländska eller utländska organisationers räkning endast med en fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter. Detta beror på att personer som har rätt att ensam representera inte har införts i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret. Det är möjligt att uträtta ärenden för en utländsk organisations räkning endast om e-tjänsten tillåter detta.

Andra finländska organisationer är till exempel statliga eller kommunala organisationer, läroanstalter, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet, religiösa samfund, stiftelser, placeringsfonder, arbetslöshetskassor, försäkringskassor, personalfonder, samfällda skogar, väglag, delägarlag och dödsbon med FO-nummer.

Utländska organisationer är till exempel företag och ambassader som är registrerade någon annanstans än i Finland.


Uppdaterad: 8.12.2022