suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ge fullmakter som organisation

I Suomi.fi-fullmakter en organisation ge en person eller en annan organisation fullmakt att uträtta ärenden för dess räkning. Fullmakten kan också vara en fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, varvid fullmaktstagaren kan administrera organisationens fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

Du identifierar dig i Suomi.fi-fullmakter med dina egna personliga identifieringsverktyg. Därför kan fullmakt endast ges om den person som representerar fullmaktsgivaren har

  • finsk personbeteckning och använder bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • en giltig och bekräftad identifikation för utlänningar (UID) och applikationen Finnish Authenticator i bruk. Dessutom ska personen ha gällande fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. 

En person eller en annan organisation kan också begära en ärendefullmakt av ett företag, en förening eller ett samfund, varvid fullmakten ges genom att godkänna begäran om fullmakt.

Läs också följande:


Uppdaterad: 20.9.2023