suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ta reda på fastighetsbeteckningen

  • Webbsida

En fastighetsbeteckning är en nummerserie som består av fyra delar, exempelvis 092-416-11-123. Fastighetsbeteckningen kan ändras om fastigheten exempelvis sammanslås med en annan fastighet. När du skö ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 3.5.2021