suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Fastighetsköp och annan överlåtelse

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Överlåtelse av fastighet (köp, gåva eller byte) ska enligt Jordabalken genomföras skriftligt eller i e-tjänsten (Fastighetsöverlåtelsetjänsten). Överlåtelsebrevet ska fylla vissa form-/innehållskrav för att överlåtelsen ska vara bindande.

Om överlåtelsen görs i skriftlig form, ska både den som överlåter fastigheten och mottagaren vara närvarande då överlåtelsebrevet undertecknas. Dessutom ska et ...

Gör så här

Se tilläggsuppgifter om tjänsterna på Lantmäteriverkets webbplats eller kontakta vår kundservice.

För vem och på vilka villkor

I fastighetsöverlåtelsetjänsten finns vissa begränsningar som ska avlägsnas då tjänsten utvecklas. En minderårig kan till exempel inte överlåta en fastighet eller ta emot en fastighetsöverlåtelse, samma gäller för personer som inte har finländskt personnummer. I tjänsten kan inte flera fastigheter överlåtas vid samma köp. Systemet möjliggör dock överlåtelse av arrenderätt.

Lantmäteriverket uppgör inte för sina kunder vare sig köpebrev för fastigheter eller övriga överlåtelsehandlingar och ger inte rådgivning i detalj för uppgörande av dessa. Lantmäteriverket gör heller inte fastighetsvärderingar på beställning.

För att lämna köpvittnets meddelande på webben krävs autentisering och är möjligt enbart för personer som har rätt att fungera som offentligt köpvittne.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lantmäteriverket

Ansvarig för tjänsten

Lantmäteriverket
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 5.10.2023