suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hos vem kan klagomål anföras

Klagomål handläggs av myndigheter som står ovanför den som är föremål för klagan och deras egna tillsynsorgan, statens regionförvaltningsverk, statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.2.2020