suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När kan man anföra ett klagomål över en myndighets verksamhet

Om du anser att en myndighet har förfarit felaktigt kan du anföra ett klagomål. Med klagomålet riktar du uppmärksamhet på det som du anser myndigheten gör fel. Ditt klagomål handläggs av myndighetens ledning, en myndighet som står över den som är föremål för klagan, justitiekanslern eller justitieombudsmannen.

Ett klagomål kan ge påföljder för myndigheten men leder i sig inte till hävning av ett omtvistat beslut eller till skadestånd.

Anför ett skriftligt klagomål till justitiekanslern med blankett eller i e-tjänsten.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.10.2022