suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hur handläggs ett klagomål

Myndigheten handlägger ett klagomål på det sätt som bestämts i lag. Den skaffar behövlig tilläggsinformation, begär en redogörelse av den som är föremål för klagomålet och hör vid behov än en gång den som anfört klagomålet. Utifrån lämnade uppgifter avgör myndigheten om den som är föremål för klagomålet har handlat korrekt eller inte. Myndigheten har också befogenhet att låta bli att behandla ett klagomål. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.2.2020