suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Exempel på ämnen för klagomål

Klagomål har anförts till exempel över följande omständigheter.

 • Handläggningen av ansökan om utkomststöd tog längre tid än vad som lagen tillåter, vilket orsakade sökanden stora svårigheter.
 • Ett kommunalt daghem hade upprepade gånger haft färre medarbetare än vad som bestämts i lag. Kommunen hade inte tillräckligt snabbt vidtagit åtgärder för att rätta till personalunderskottet.
 • En statlig myndighet hade tappat bort dokument som en medborgare lämnat in, och medborgaren antog att det berodde på slarv.
 • Kommunstyrelsen hade fattat beslut i ett ärende som en medlem i kommunstyrelsen hade egna ekonomiska intressen i. Jävigheten hade inte beaktats på sammanträdet.
 • En myndighet hade med hänvisning till brådska vägrat hjälpa en person att göra en ansökan, även om personen behövde och begärde hjälp. Därefter hade myndigheten avslagit ansökan eftersom den var bristfällig.
 • En parkeringsövervakare hade skrivit ut böter till en bilist på en plats där parkeringsförbudsmärket tillfälligt skymdes på grund av vägarbete.
 • Fängelsemyndigheterna hade öppnat och läst ett brev som en fånge hade postat till en dagstidnings insändarsida, även om yttrandefriheten som är en av de grundläggande fri- och rättigheterna gäller fångar på samma sätt som andra.
 • Medarbetare inom hemtjänsten som besökt en äldre person hade inte fäst uppmärksamhet vid de matportioner som kördes ut till personen ofta lämnats orörda och personen led av undernäring. 
 • En lärare hade bestämt att en elev som uppträtt störande skulle tillbringa rasterna inomhus under flera veckors tid. Elevens vårdnadshavare ansåg detta vara ett oskäligt straff som strider mot lagen om grundläggande utbildning.
 • En person ansåg att han kallats till polisen och tvingats visa sina identitetshandlingar på grund av att han hör till en etnisk minoritet.
 • En polis hade utövat onödigt mycket kraft vid ett gripande, vilket hade orsakat den gripna smärta och lidande.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.6.2017