suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagen om samarbete inom företag

Samarbetet på arbetsplatserna mellan personalen och arbetsgivaren är en rättighet och skyldighet som tagits in i lag. 

Syftet med samarbetslagen är att

  • främja interaktiva samarbetsförfaranden mellan arbetsgivaren och personalen samt
  • utveckla arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete.

Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 21.2.2023