suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tider för samarbetsförhandlingar

Arbetsgivaren ska meddela om samarbetsförhandlingar fem dagar innan förhandlingarna inleds om det är fråga om uppsägning, permittering eller övergång till deltid.

På grund av coronavirusepidemin har lagen om samarbete inom företag ändrats för viss tid så att minimitiden för samarbetsförhandlingar vid permittering förkortas till 5 dagar inom den privata sektorn (normalt antingen 14 dagar eller 6 veckor). Undantaget i enlighet med lagen om samarbete inom företag upphör 31.12.2020.

Man har kunnat avtala om motsvarande tidsbundna undantag även i branschvisa kollektivavtal. De branschvisa undantagen är i regel i kraft till slutet av 2020.

Ovan nämnda tidsbundna undantag från samarbetsförhandlingstiden gäller inte arbetsplatser inom den offentliga sektorn.

I normala fall ska samarbetsförhandlingar föras under minst 14 dagar om det är fråga om uppsägning, permittering eller övergång till deltid som gäller färre än 10 arbetstagare. Minimitiden på 14 dagar tillämpas också på alla permitteringar som varar i högst 90 dagar oberoende av om de gäller 10 eller fler arbetstagare, om inget annat överenskommits.

Samarbetsförhandlingar ska föras under minst 6 veckor om åtgärderna gäller minst 10 arbetstagare, om inget annat överenskommits och det är fråga om permitteringar på över 90 dagar.

Vid företag som har 20–29 anställda är förhandlingstiden alltid 14 dagar.


Uppdaterad: 1.7.2020