suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Olika sätt att arbeta

Ett anställningsförhållande uppstår när du ingår antingen ett muntligt eller ett skriftligt arbetsavtal och börjar arbeta för din arbetsgivare under dennas ledning och övervakning. Som hyrd arbetstagare är du anställd hos det bemanningsföretag med vilket du ingått ett arbetsavtal. Som företagare kan du vara näringsidkare, frilans eller fakturera via ett bolag.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden

När ett anställningsförhållande upprättas, förbinder du dig att arbeta under arbetsgivarens ledning och övervakning,

Arbete som företagare eller egenanställd

Som företagare kan du vara näringsidkare, frilans eller fakturera via ett bolag. Du betalar själv din pensionsavgift (FöPL) och övriga försäkringar.

Hyrt arbete

Som hyrd arbetstagare är du anställd hos det bemanningsföretag med vilket du ingått ett arbetsavtal.

Bestämmelser om unga arbetstagare

Då du fyllt 15 år och fullgjort din läroplikt får du själv ingå, säga upp och häva ditt arbetsavtal.