suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetstid, semester och ledigheter

Ordinarie arbetstid är högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. En anställning som varat i under ett år ger dig rätt till två dagar semester per arbetad månad och en anställning som varat i över ett år ger dig 2,5 dagar intjänad semester per arbetad månad. Lönerna betalas för semesterperioden och kan du också betala för semesterlön före eller efter din semester.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arbetstid

Din arbetstid är den tid du använder för arbetet.

Distansarbete

Du kan komma överens med din arbetsgivare om att arbeta helt eller delvis utanför arbetsplatsen, till exempel hemma hos dig.

Intjänande av semester

De månader då du arbetat minst 14 dagar eller 35 timmar är kvalifikationsmånader för vilka du tjänar in semester.

Uttagning av semester

Arbetsgivaren måste höra dina önskemål, men arbetsgivaren har rätt att bestämma tiden för din semester.

Semesterlön och semesterpenning

Lönerna betalas för semesterperioden. Om du arbetar deltid eller du inte kan hålla upplupna helgdagar betalas du semesterpenning.

Alterneringsledighet

Med alterneringsledighet avses ett arrangemang där arbetstagaren är ledig från sina arbetsuppgifter under en viss tid.

Studieledighet

Du kan sammanlagt beviljas högst två år studieledighet under fem års tid hos samma arbetsgivare.