suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avtal om anställningsvillkor och samarbetsförfarande på arbetsplatsen

Det arbetsavtal du ingår med din arbetsgivare ska följa kollektivavtalet i branschen. Syftet med samarbetslagen är att främja interaktiva samarbetsförfaranden mellan arbetsgivaren och personalen samt och utveckla arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Avtal om anställningsvillkor på riksplanet och lokalt

Avtalet om anställningsvillkoren, dvs. arbetskollektivavtalet, omfattar hela den aktuella branschen. Inom de offentliga sektorerna ingås också tjänstekollektivavtal.

Vad är en arbetskonflikt och hur slutar den?

Det finns två former av arbetskonflikter, strejk eller lockout.

Lagen om samarbete inom företag

Samarbetet på arbetsplatserna mellan personalen och arbetsgivaren är en rättighet och skyldighet som tagits in i lag.

Tider för samarbetsförhandlingar

Arbetsgivaren ska meddela om samarbetsförhandlingar fem dagar innan förhandlingarna inleds.

Arbetstagarnas representation i samarbetet på arbetsplatsen

Parter i samarbetet är arbetsgivaren och arbetstagarna.