suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppgiftsskydd i arbetslivet

Arbetsgivaren får behandla endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på ditt anställningsförhållande. Arbetsgivaren kan utföra teknisk övervakning på arbetsplatsen och testa dig på på vissa villkor.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Samla in information om anställda

Arbetsgivaren får behandla endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på ditt anställningsförhållande.

Test på arbetsplatsen

Din arbetsgivare kan testa dig på vissa villkor.

Övervakning på arbetsplatsen

Arbetsgivaren kan utföra teknisk övervakning på arbetsplatsen på vissa villkor.