suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vad är en arbetskonflikt och hur slutar den?

Det finns två former av arbetskonflikter, strejk eller lockout. Strejk är när de anställda via sitt fackförbund lägger ner arbetet. Lockout är när arbetsgivaren stänger av sin personal från arbete under en pågående konflikt.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.8.2022