suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avtal om anställningsvillkor på riksplanet och lokalt

Avtalet om anställningsvillkoren, dvs. arbetskollektivavtalet, omfattar hela den aktuella branschen. Inom de offentliga sektorerna ingås också tjänstekollektivavtal.

Anställningsvillkor är till exempel lön, arbetstid och semester. I Finland regleras en del av arbetslivsfrågorna i lag, men inte alla. Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om många olika frågor.

Det arbetsavtal du ingår med din arbetsgivare ska följa kollektivavtalet i branschen.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 17.8.2018