suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När anställningen upphör

Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, dvs. en fastanställning, på sakliga och vägande grunder som har samband med arbetstagarens person eller av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Som anställd får du säga upp ditt arbetsavtal utan att uppge orsaken för din arbetsgivare. Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte sägas upp om parterna inte kommit överens om det i arbetsavtalet eller senare under anställningen.När ditt anställningsförhållande upphör har du rätt att begära ett skriftligt intyg av arbetsgivaren över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Uppsägning

En fast anställning får sagas upp på sakliga och vägande grunder som har samband med arbetstagarens person eller av ekonomiska och produktionsorsaker.

Uppsägningstid

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska iaktta uppsägningstider om inget annat överenskommits i arbets- eller tjänstekollektivavtalet eller arbetsavtalet.

När en anställning hävs utan uppsägningstid

En anställning kan hävas utan uppsägningstid endast av synnerligen vägande skäl.

Arbetsintyg

När ditt anställningsförhållande upphör har du rätt att begära ett skriftligt intyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.

Permittering

Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen avbryts tillfälligt så att anställningen fortsätter att vara i kraft.

Överlåtelse av rörelse

Vid överlåtelse av rörelse bevaras anställningarna oförändrade och arbetsgivarens plikter och rättigheter övergår till den nya ägaren.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?