suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetarskydd och arbetssäkerhet

Din arbetsgivare är skyldig att sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet. Du ska få tillräcklig information om riskfaktorerna i arbetet och om hur du förhindrar skador. Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård och bemöta sina arbetstagare opartiskt och likvärdigt.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arbetarskydd

Din arbetsgivare är skyldig att sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten ska främjas av arbetstagarna och arbetsgivaren tillsammans.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för att förebygga hälsorisker som beror på arbetet och för att trygga och främja de anställdas säkerhet.

Likabehandling på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska enligt lag bemöta sina arbetstagare opartiskt och likvärdigt. Diskrimineringsförbudet gäller också arbetssökande.