suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetstid

Din arbetstid är den tid du använder för arbetet. Som arbetstid räknas också den tid du är skyldig att vara på arbetsplatsen och tillgänglig för din arbetsgivare.

Restid är i princip inte arbetstid enligt arbetstidslagen, om inte resan i sig betraktas som en arbetsprestation.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018