suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetstid

Din arbetstid är den tid du använder för arbetet. Som arbetstid räknas också den tid du är skyldig att vara på arbetsplatsen eller till din arbetsgivares förfogande på arbetsstället.

Restid är i princip inte arbetstid enligt arbetstidslagen, om inte resan samtidigt ska betraktas som arbetsprestation, till exempel om du har kommit överens med din arbetsgivare om att du arbetar under restiden.

Det är också skäl för dig att kontrollera vad som står om arbetstiderna i det kollektivavtal som gäller ditt arbete, för där kan man ha avtalat om att avvika från lagen. I vissa fall kan man också på arbetsplatsnivå avtala om annat gällande arbetstiderna.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 12.7.2021