suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studieledighet

Du har rätt till oavlönad studieledighet om:

  • du har varit anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande på heltid hos samma arbetsgivare under minst ett år. 
  • du deltar i utbildning som är under offentlig tillsyn.

Du kan sammanlagt beviljas högst två år studieledighet under fem års tid hos samma arbetsgivare. 

Studieledighet kan beviljas för utbildning som omfattas av offentlig tillsyn. Du ska ansöka om studieledighet hos din arbetsgivare.

Under studieledigheten får du ingen lön, men du tjänar in semester för en månads studieledighet under kvalifikationsåret om du genast efter studieledigheten återgår till arbetet. Arbets- och tjänstekollektivavtalen kan innehålla avvikande överenskommelser om hur semester och andra förmåner tjänas in under studieledighet. 


    Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
    Uppdaterad: 11.12.2018