suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uttagning av semester

Semesterdagar definieras annorlunda inom den privata och offentliga sektorn. Arbetsgivaren måste höra dina önskemål, men arbetsgivaren har rätt att bestämma tiden för din semester.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 6.8.2019