suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Distansarbete

Du kan komma överens med din arbetsgivare om att arbeta helt eller delvis utanför arbetsplatsen, till exempel hemma hos dig. Distansarbete utförs vanligen med arbetsgivarens maskiner och utrustning.

Även i distansarbete handlar det om ett anställningsförhållande där arbetsgivaren har rätt att leda arbetet och skyldighet att övervaka det, och du är skyldig att följa arbetsgivarens anvisningar och bestämmelser. Arbetsgivaren ansvarar för din arbetssäkerhet.

Allt arbete som till följd av arbetets natur utförs någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler kan ändå inte räknas som distansarbete. Till exempel arbete på ett vägbygge eller en byggplats eller som hemvårdare är inte distansarbete fastän arbetsgivaren inte hela tiden är närvarande och leder och övervakar arbetet.


    Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
    Uppdaterad: 11.12.2018