suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Alterneringsledighet

Med alterneringsledighet avses ett arrangemang där arbetstagaren är ledig från sina arbetsuppgifter under en viss tid. Alterneringsledigheten kan vara i 100–180 kalenderdagar.

Du ska komma överens om alterneringsledigheten med din arbetsgivare. När alterneringsledigheten är slut har du rätt att i första hand återgå till ditt tidigare arbete.Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018