suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

119 fullmaktsärenden
Vad söker du efter: Personliga fullmakter

Avgränsa listan

Skriv sökord
Skriv ärendekategoris namn

Vad söker du efter
 • Administrera elektroniska meddelanden

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Myndighetskommunikation
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge samtycke till att förmedla meddelanden elektroniskt, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
  Servicekanaler:
 • Anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Skogs-, vatten och mineralresurser
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om får och getter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens får och getter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om nötkreatur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens nötkreatur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmäla uppgifter om svindjur

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Naturresurser, djur och växter
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens svindjur.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan av avlagda växtskyddsexamina

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla avlagda växtskyddsexamina på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan med anknytning till el- och hissarbeten, deras ansvarspersoner och elanläggningar

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ärenden med anknytning till el- och hissarbeten samt deras ansvarspersoner
  • ärenden med anknytning till elanläggningar eller driftsledaren i elanläggningar-registret.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ärenden med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner samt rörelsernas ansvarspersoner.
  Servicekanaler:
 • Anmälan med anknytning till rörelser som utför installation, service och besiktning av räddningsväsendets anordningar och deras ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmälan ärenden med anknytning till verksamhet som utförs av rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner vid rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmäla ärenden med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner inom kylbranschen.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Transportmedel
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om egenkontroll över besiktning av ett fartyg samt anmäla brister som har konstaterats vid besiktningen som åtgärdade.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan om kabel på vägområde

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Trafiktillstånd
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för anslutningstillstånd på landsvägen och uträtta ärenden som gäller anslutningstillstånd.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan om löneuppgifter

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Inkomst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om löneuppgifter
  • skicka anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • skicka meddelanden.
  Denna fullmakt omfattar också fullmakten Granskning av löneuppgifter.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan om reklam invid vägar

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Trafiktillstånd
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en anmälan om placering av reklam invid vägar för vägtrafikanter och uträtta ärenden som gäller anmälan.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Beskattning
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla tillfälliga flyttningar av skattefria, punktskattepliktiga produkter och om undantagstillstånd som gäller dessa.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälning för transaktioner utförda av personer I ledande ställning

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Finansmarknaden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om transaktioner utförda av personer i ledande ställning vid emittenter av värdepapper.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälningar om byggande och begäranden av skattenummer

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Beskattning
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in, granska och redigera anmälningar om byggande om entreprenader och arbetstagare och anmälningar om byggande för privathushåll samt begära uppgifter om skattenummer.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Anmälningar om den särskilda ordningen för moms

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Beskattning
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in en registreringsanmälan för den särskilda ordningen för moms och sköta skatteärenden i samband med den särskilda ordningen.
  I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Ansöka om domararvode

  Fullmaktsärende
  person
  Kommunärenden
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om domararvode på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
 • Ansöka om parkeringstillstånd

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Parkering
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade söka, förnya eller återlämna ett parkeringstillstånd på fullmaktsgivarens vägnar.
  Servicekanaler:
  Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.