suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel

Fullmaktsärende
person och företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra anbudsförfrågningar om skogsvårdsarbete och virkeshandel på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Metsään.fi