suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning för transaktioner utförda av personer I ledande ställning

Fullmaktsärende
person och företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om transaktioner utförda av personer i ledande ställning vid emittenter av värdepapper.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.