suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan med anknytning till rörelser som utför installation, service och besiktning av räddningsväsendets anordningar och deras ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmälan ärenden med anknytning till verksamhet som utförs av rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner vid rörelser som behandlar räddningsväsendets anläggningar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst