suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och ansvarspersoner samt ansökan om behörigheter

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • anmäla ärenden med anknytning till verksamhet inom kylbranschen och rörelsens ansvarspersoner
  • ansökan om behörighet för ansvarspersoner inom kylbranschen.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst