suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av avlagda växtskyddsexamina

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla avlagda växtskyddsexamina på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.