suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om domararvode

Fullmaktsärende
person
Kommunärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om domararvode på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.