suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla ärenden med anknytning till installations- och servicerörelser som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsrörelser som gäller underjordiska oljecisterner samt rörelsernas ansvarspersoner.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst