suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan med anknytning till el- och hissarbeten, deras ansvarspersoner och elanläggningar

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ärenden med anknytning till el- och hissarbeten samt deras ansvarspersoner
  • ärenden med anknytning till elanläggningar eller driftsledaren i elanläggningar-registret.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.