suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan med anknytning till el- och hissarbeten, deras ansvarspersoner och elanläggningar

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ärenden med anknytning till el- och hissarbeten samt deras ansvarspersoner
  • ärenden med anknytning till elanläggningar eller driftsledaren i elanläggningar-registret.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst