suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om löneuppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Inkomst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande i samband med löneuppgifter:
  • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om löneuppgifter
  • skicka anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
  • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
  • skicka meddelanden.
Denna fullmakt omfattar också fullmakten Granskning av löneuppgifter.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.