suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla uppgifter om nötkreatur

Fullmaktsärende
person och företag
Naturresurser, djur och växter
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla och ändra registeruppgifter om fullmaktsgivarens nötkreatur.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Djurregisterprogrammet